Iverica oplemenjena VT 565 FRZ 18mm Causian Oak

"Iverica oplemenjena VT 565 FRZ 18mm Causian Oak" je materijal čija se upotreba široko koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (eng. particleboard) koja je prekrivena dekorativnim slojem impregniranim sa impregniranim smolama (melamin smola) kako bi se postigao izgled hrasta iz Kavkaza (Causian Oak).

Iverica oplemenjena VT 681 FRZ 18mm Detroit

"Iverica oplemenjena VT 681 FRZ 18mm Detroit" je materijal koji se široko koristi u građevinskoj industriji, posebno u proizvodnji nameštaja i enterijera. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled drveta u stilu "Detroit".

Iverica oplemenjena YT 60 A FRZ 18mm Hamilton

"Iverica oplemenjena YT 60 A FRZ 18mm Hamilton" je materijal koji se često koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled drveta u stilu "Hamilton".

Iverica oplemenjena YT 43 A STN/NAT 18mm Retro Silver

"Iverica oplemenjena YT 43 A STN/NAT 18mm Retro Silver" je materijal koji se široko koristi u građevinskoj industriji, posebno u proizvodnji nameštaja i enterijera. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira retro izgled sa efektom srebra.


Iverica oplemenjena VT 16 A EM3/NAT 18mm Anka

Iverica oplemenjena VT 16 A EM3/NAT 18mm Anka" je materijal koji se koristi u različitim građevinskim i dizajnerskim projektima. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled drveta sa stilom "Anka".


Iverica oplemenjena VT 15 A EM3/NAT 18mm Vega

Iverica oplemenjena VT 15 A EM3/NAT 18mm Vega" je materijal koji se često koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled drveta sa stilom "Vega".


Iverica oplemenjena VT 265 NK 18mm Vario Mink

Iverica oplemenjena VT 265 NK 18mm Vario Mink" je materijal koji se široko koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled drveta sa stilom "Vario Mink".


Iverica oplemenjena VT 408 FRZ 18mm Sonoma

Iverica oplemenjena VT 408 FRZ 18mm Sonoma" je materijal koji se često koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled drveta sa stilom "Sonoma".


Iverica oplemenjena VT 177 NK 18mm Vanila

Iverica oplemenjena VT 177 NK 18mm Vanila" je materijal koji se često koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled drveta sa nijansama boje "Vanila".


Iverica oplemenjena VT 144 NK 18mm Cream

Iverica oplemenjena VT 144 NK 18mm Cream" je materijal koji se često koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled drveta sa nijansom boje "Cream" (krem).


Iverica oplemenjena VT 068 NK 18mm Bela Narandzina Kora

Iverica oplemenjena VT 068 NK 18mm Bela Narandžina Kora" je materijal koji se koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled drveta sa nijansom boje "Bela Narandžina Kora".


Iverica oplemenjena VT 037 NK 18mm Crna Narandzina Kora

Iverica oplemenjena VT 037 NK 18mm Crna Narandžina Kora" je materijal koji se često koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled drveta sa nijansom boje "Crna Narandžina Kora".


Iverica oplemenjena VT 068 SM 18mm Bela Glat

Iverica oplemenjena VT 068 SM 18mm Bela Glat" je materijal koji se često koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira glatku belu površinu.


Iverica oplemenjena VT 068 SM 16mm Bela Glat

Iverica oplemenjena VT 068 SM 16mm Bela Glat" je materijal koji se često koristi u građevinskoj industriji i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira glatku belu površinu.


MDF YI sirovi 2800x2100x4mm

MDF YI (Medium-Density Fiberboard, Young Il) sirovi panel dimenzija 2800x2100x4mm je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja.


MDF YI sirovi 2800x2100x8mm

MDF YI (Medium-Density Fiberboard, Young Il) sirovi panel dimenzija 2800x2100x8mm je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja.


MDF YI sirovi 2800x2100x10mm

MDF YI (Medium-Density Fiberboard, Young Il) sirovi panel dimenzija 2800x2100x10mm je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja.


MDF YI sirovi 2800x2100x16mm

MDF YI (Medium-Density Fiberboard, Young Il) sirovi panel dimenzija 2800x2100x16mm je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja.


MDF YI sirovi 2800x2100x18mm

MDF YI (Medium-Density Fiberboard, Young Il) sirovi panel dimenzija 2800x2100x18mm je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja.


MDF YI sirovi 2800x2100x19mm

MDF YI (Medium-Density Fiberboard, Young Il) sirovi panel dimenzija 2800x2100x19mm je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja.


MDF YI ople.jedno.strani 2800x2070x19mm

MDF YI oplemenjen (MDF Young Il) panel jedne strane dimenzija 2800x2070x19mm je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja.


MDF YI ople.dvo.strani 2800x2070x19mm

MDF YI oplemenjen (MDF Young Il) panel sa dve strane dimenzija 2800x2070x19mm je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja.


MDF furnirani A/B LB hrast/hrast 2800x2070x19mm

MDF furnirani A/B LB hrast/hrast (Medium-Density Fiberboard furnirani hrast/hrast) panel dimenzija 2800x2070x19mm je materijal koji kombinuje karakteristike MDF-a sa površinskim furnirom hrasta.


MDF furnirani A/B LB bukva/bukva 2800x2070x19mm

MDF furnirani A/B LB hrast/hrast (Medium-Density Fiberboard furnirani bukva/bukva) panel dimenzija 2800x2070x19mm je materijal koji kombinuje karakteristike MDF-a sa površinskim furnirom hrasta.