Iverica oplemenjena F 912 ST9 18mm White Levanto Marble

Iverica oplemenjena F 912 ST9 18mm White Levanto Marble" je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled belog mermera poznatog kao "White Levanto Marble."

Iverica oplemenjena F 206 ST9 18mm Black Pietra Grigia

Iverica oplemenjena F 206 ST9 18mm Black Pietra Grigia" je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled tamnog mermera poznatog kao "Black Pietra Grigia."

Iverica oplemenjena H 3176 ST37 18mm Pewter Halifax Oak

Iverica oplemenjena H 3176 ST37 18mm Pewter Halifax Oak" je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled hrasta poznatog kao "Pewter Halifax Oak."

Iverica oplemenjena H 3157 ST12 18mm Vicenza Oak

Iverica oplemenjena H 3157 ST12 18mm Vicenza Oak" je materijal koji se često koristi u građevinskim projektima i proizvodnji nameštaja. Ovaj materijal je izrađen od iverice (particleboard) i prekriven je dekorativnim slojem koji simulira izgled hrasta poznatog kao "Vicenza Oak."